زمینه های تخصص ما

  1. مهارت های گروه پروژه 98 کدام است ؟

  • ترجمه فوق تخصصی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

  • مشاوره در زمینه مقالات فارسی ، انگلیسی ،  ISI, ISC و…

  • گردآوری اطلاعات آماری و انجام شبیه سازی تخصصی بهمراه آموزش لازم

  • انجام پروژه های MATLAB-MSP-EXCEL-MINITAB-SPSS و …

  • تحلیل تخصصی فصول آماری با نرم افزار مورد نیاز شما 

  1. تکنیک کسب درآمد از اینترنت چیست ؟

  • کسب درآمد از اینترنت از طریق سرمایه گذاری در ساخت اپلیکیشن سفارشی و فروش آن 

  • سرمایه گذاری در ایجاد فروشگاه اینتزنتی و کسب درآمد روزانه تضمینی

  • برنامه نویسی اندروید و انتشار آن در بازار

در تمامی مراحل در کنارتان هستیم . 

 

order