زمینه های تخصص ما

ترجمه مقالات تخصصی تمامی رشته های فنی مهندسی , علوم اجتماعی , روانشناسی , مدیریت , پزشکی

مشاوره در زمینه مقالات فارسی ، انگلیسی ، مقالات ISI, ISC

ترجمه فوق تخصصی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

گردآوری اطلاعات آماری و انجام تحقیق های مجاز و  انجام پاورپوینت

انجام پروژه های MATLAB-MSP-EXCEL-MINITAB-SPSS

تحلیل تخصصی فصل 4 آماری با نرم افزار مورد نیاز شما 

مهندسی صنایع(سیستم های کنترل کیفیت،کنترل پروژه ،نت و….)مهندسی مواد ،مهندسی برق مکانیک ،مهندسی کامپیوتر ،

فناوری اطلاعات،صنایع غذایی، شیمی،پتروشیمی،کشاورزی ،حسابداری ، تریت بدنی،معماری ، عمران،مهندسی معدن و…

رشته های علوم انسانی( مدیریت، روانشناسی ، علوم اجتماعی، علوم تربیتی ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی،

مدیریت صنعتی، بازاریابی، رشته های حقوق ، فقه ، علوم سیاسی، جغرافیا و ……

رشته های  علوم پایه ( فیزیک، ریاضی، شیمی و….)

 

order