تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی اصلاح شده در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده در1395-11-07 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

پایان نامه قانون مجازات اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

عنوان : بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی اصلاح شده در قانون ایران 

قیمت : 12000 تومان 


قانون مجازات اسلامی :‌

قانون مجازات اسلامی : امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، فلسفه مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. حوزه حقوق کیفری در طول قانونگذاری ایران بر خلاف حوزه‏های دیگر حقوق دستخوش تغییرات فراوانی شده است که آخرین تحول آن را می‏توان تصویب قانون مجازات اسلامی دانست. قانون جدید، بسیار مترقی‏تر از قانون قبلی است.در قالب اصلاحات انجام شده نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء‌های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است. تغییرات در قانون جدید اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی، در واقع تغییرات انجام شده به معنای تحول کلی قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعف ها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی )در قانون جدید هم وجود دارد. لذا قانون جدید تا حد زیادی نواقص قانون سابق را برطرف نموده و بدون شک نوآوری‏ های بی‏دیلی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است با این وجود هنوز هم نواقص قانون سابق به طور کامل برطرف نشده است.


فهرست مطالب : 

چکیده    1
مقدمه قانون مجازات اسلامی    2
کلیات تحقیق    4
بیان مسأله    5
پیشینه تحقیق    7
پرسش‏های تحقیق    8
اهداف تحقیق    8
فرضیه‏های تحقیق    8
مفهوم مجازات    11
جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم    12
آسیب‏های قانون مجازات جدید    12
انواع مجازات    18
مجازات‏ های اصلی    18
حدود    20
قصاص    20
دیات    20
تعزیرات    20
مجازات اشخاص حقوقی    21
 مجازات‏ های تکمیلی و تبعی    23
مجازات‏ های تکمیلی    23
مجازات‏ های تبعی    25
مجازات‏ های تبعی در قانون جدید    26
درجه بندی مجازات‏ها    26
نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها    29
تاریخچه قانون مجازات    32
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید    35
تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات    38
تعویق صدور حکم    38
شرایط تعویق صدور حکم    39
تعویق در مجازات تعزیری    39
مجازات‏های درجه شش تا هشت    40
وجود جهات تخفیف    40
پیش‏بینی اصلاح مرتکب    40
فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم    41
مجازات‏ های جایگزین حبس    43
آزادی مشروط    44
تعلیق اجرای مجازات    47
نظام نیمه‏آزادی    48
شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی    49
مجازات‏ های جایگزین حبس در قانون جدید    49
ویژگی های جایگزین‏ های حبس    50
مشارکتی و اجتماعی بودن    50
توافقی بودن    50
قابل بازگشت بودن    51
قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف    51
محدوده اعمال جایگزینهای حبس    52
موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس    52
موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس    53
موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌ های حبس    53
انواع مجازاتهای جایگزین حبس    53
حبس خانگی(حبس الکترونیکی)    53
خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)    54
دوره مراقبت    54
جزای نقدی روزانه    55
محرومیت ازحقوق اجتماعی    56
جزای نقدی    56
تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس    57
ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها    58
کثرت استعمال    58
استصحاب و اجرای اصل    59
اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها    60
اطلاقات باب امر به معروف    61
اهداف مجازاتهای تعزیری    62
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال    65
شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال    66
وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب    67
بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.    67
مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی    68
بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید    70
مرور زمان    71
پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری    74
مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد    74
توبه مجرم    74
توبه در قانون مجازات جدید    75
توبه در فرض تکرار جرم    77
شبهه در شرایط جرم    80
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری    80
اعمال قاعده درأ در حدود    80
حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید    83
 شروع به جرم    83
تعدد جرم    86
ابتکار قانون گذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴    88
تکرار جرم در قانون جدید    91
شرایط و موانع مسئولیت کیفری    93
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری    94
موانع مسئولیت کیفری    95
صغر سن (عدم بلوغ)    95
جنون    95
اکراه (اجبار)    97
اضطرار    97
خواب و بیهوشی    98
مستی    98
جهل به حکم    99
دفاع مشروع    99
ادله اثبات دعوی در قانون جدید    100
اقرار    100
شهادت    101
قسامه    102
سوگند    103
علم قاضی و نظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید    104
بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات اسلامی    106
حدود    108
زنا و جرم سنگسار در قانون جدید    109
زنا    109
حد زنا یا مجازات زنا    110
مجازات اعدام    110
مجازات شلاق    111
فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار    112
انکار پس از اقرار    112
اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی    113
اقرار در دادگاه و نزد قاضی    113
ادعای زوجیت و وطی به شبهه    113
خروج از احصان    114
سب‏النبی    114
موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی    116
بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات اسلامی جدید    116
افسادفی‏الارض    118
تعریف افسادفی‏الارض در فقه    119
محاربه در قانون جدید    119
نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون مجازات اسلامی جدید    120
قصاص    122
قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اسلامی    122
قصد فعل به همراه قصد نتیجه    123
قصد فعل بدون قصد کشتن    124
اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی    125
قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید    125
قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید    125
عدم قصاص به سبب سقط جنین    128
احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید    129
شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل    130
دیات    132
ماهیت دیه    133
مجازات بودن دیه    133
دیه راه جبران خسارت    133
دیه تلفیقی از مجازات و خسارت    134
نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه    135
دیه غیر مقدر (ارش)    136
مسئول پرداخت دیه    136
موجبات ضمان در دیات    138
مقادیر دیه    140
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون مجازات اسلامی    141
حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد    142
پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت    143
تغلیظ دیه    143
نتیجه‏ گیری و پیشنهادها    146
نتیجه‏ گیری    146
پیشنهادها    156
منابع و مآخذ    157
چکیده انگلیسی    159

 

ارسال نظر