نحوه همکاری با پروژه 98 و کسب درآمد آنلاین

1- همکاری محققین با پروژه 98    :

محقق گرامی و عزیز ،شما می توانید با مطالعه قوانین و مقررات این سایت و قبول تمام شرایط و ضوابط در انجام پروژه های مجاز با این گروه همکاری و کسب درآمد قابل توجهی داشته باشید .

(مطالعه قوامین و مقررات مربوط به استخدام محقق )

 


 

2- دانشجویان عزیز :

دانشجویان می تواند فایل پروژه های خود را برای آموزش به ما بسپارند و کد کالا دریافت کنند تا ما با رضایت آن ها به مشتریان جهت امور آموزشی و مشاوره ارسال کنیم . 

 

کسب درآمد