شماره حساب ها

1-بانک ملی : meli

شماره حساب : 0342153402001

شماره کارت:  1621 – 1217 – 9918 – 6037

شماره شبا : IR340170000000342153402001 

 حساب فوق به نام کرمانی می باشد.
 

2- واریز آنلاین : لطفا از  قسمت زیر مبلغ مورد نظر را واریز نمایید

 

 

مبلغ مورد نظر: تومان (ارقام به لاتین)
نام پرداخت کننده :
ایمیل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :
نام محصول :