حسابداری و مدیریت, مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله توسعه رهبران کل گرا: چهار حوزه برای توسعه رهبری و عمل

ارسال شده در1396-05-27 » توسط ‪: » دسته بندی ها: حسابداری و مدیریت,مقالات ترجمه شده » (۰) دیدگاه

توسعه رهبران کل گراتوسعه رهبران کل گرا

تعداد برگ ترحمه : 14 صفحه ورد 

سال نشر مقاله لاتین : 2007 

قیمت :15000 تومان  

(8 صفحه نخست مقاله ترجمه دارد )

برای دانلود مقاله لاتین کلیک کنید 


چکیده


توسعه رهبران کل گرا و عمل با تمرکز تصمیم گیری بر قلمروی تحلیلی رهبری، به شکل سنتی بسیار محدود بوده است. با این حال، شرایط فعلی رسوایی شرکت ها و در نتیجه از دست دادن اعتماد اجتماعی، همراه با تقاضاهای بوجود آمده، نیازها و انتظارات کارکنان، به نیاز بالقوه ای برای یک رویکرد جامع به رهبری اشاره دارد. بنابراین، این مقاله پیشنهاد می دهد که چگونه برنامه های آموزشی مدیریت و رهبری می توانند رهبران کل گرایی که در زمینه های تحلیلی، مفهومی، احساسی و معنوی تمرین رهبری ماهر هستند را توسعه دهند. یک مدل یکپارچه برای توسعه رهبری جامع و عمل که هر چهار حوزه را مورد توجه قرار می دهد، پیشنهاد شده است و بر هر دو شکل تئوری توسعه رهبری سنتی و در حال ظهور استوار است. علاوه بر این، یک طرح طبقه بندی توسعه رهبری بر اساس کلاس درس، شغل و زمینه های سازمانی پیشنهاد شده است.تعدد شکست های اخیر شرکت های مشهور، سوالات زیادی را مطرح کرده است. یکی از مهمترین آنها، پرسش درباره ی اثربخشی رهبری است. به طور خلاصه، در سازمان های شکست خورده برای افراد در موقعیت های رهبری چه اتفاقی می افتد؟ آیا آنها به سادگی موافق نظریه سازمان بودند(در مقایسه با جنسن و مکلینگ، 1976)، نظریه ای که محدود به انجام هرآن چیزی است که برای اطمینان از بهترین نتایج وعملکرد سهام برای شرکت هایشان در سه ماه ممکن است،که در صورت لزوم شامل مشارکت در فعالیت های مشکوک و یا حتی غیر قانونی می شود؟ آیا این افراد واقعا مطابق با آموزش رهبری که از طریق آموزش شرکت یا برنامه آموزشی مدرسه کسب و کار فراگرفته اند، عمل می کردند؟ آیا آنها با توجه به هنجارهای درک شده در میان مدیران در صنایع عمل می کنند؟ ما پیشنهاد می کنیم که شرایط فعلی نیازمند توجه به این سوالات و همچنین نیازمند تمرکز تازه ای بر راه هایی است 


واژگان کلیدی: توسعه رهبری ؛ آموزش مدیریت؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی ؛ توسعه رهبران کل گرا
 

ارسال نظر